Facebook Pin It

5 måder at finde meningen med livet - og blive lykkelig

5 måder at finde meningen med livet og blive lykkeligUmiddelbart skulle man tro, at et liv fyldt med lykke er det samme som et liv med meningsfuldhed. Men det er langt fra tilfældet, viser ny forskning.

I en undersøgelse offentliggjort i Journal of Positive Psychology undersøgte forskerne 397 mennesker i en måned for at finde ud af, hvordan deltagerne brugte deres tid, og hvilke erfaringer, de gjorde sig. Forskerne fandt fem vigtige forskelle på henholdsvis lykke og meningsfuldhed.

 

1. Få hvad du ønsker og opfyld dine behov

Tilfredsstillelse af begær er en pålidelig kilde til lykke, men har intet at gøre med at føle meningsfuldhed. Eksempelvis er raske mennesker måske mere lykkelige end syge, men det betyder ikke, at livet mangler mening for de syge.

 

 

2. Fortid, nutid og fremtid

Lykke handler især om nutiden, mens meningsfuldhed mere går på at forbinde fortid, nutid og fremtid. Når folk bruger tid på at tænke over enten fremtiden eller fortiden, føler de mere meningsfuldhed og mindre lykke. Til gengæld er de gladere, når de kun tænker på nuet.

 

3. Det sociale liv

Forbindelser til andre mennesker er vigtige både for meningsfuldhed og lykke. Men karakteren af relationerne adskiller dem. Dybe relationer - såsom familie - øger betydningen, mens tid tilbragt med vennerne kan øge lykkefølelsen, men har ringe effekt på meningen. Tid med de pårørende kan nemlig også indbefatte problemer og udfordringer, mens tid med vennerne udelukkende skaber gode følelser uden meget ansvar.

 

4. De daglige kampe

Meget meningsfulde liv indeholder mange negative begivenheder og emner, hvilket kan resultere i utilfredshed. At opfostre børn kan eksempelvis gøre en glad, men det er også forbundet med meget stress. Det giver meningsfuldhed, men ikke nødvendigvis lykke. Manglen på stress kan gøre en gladere, ligesom når folk går på pension og ikke længere er presset af arbejdskrav, men det kan få meningsfuldheden til at falde.

 

5. Personlig identitet

Hvis lykke handler om at få, hvad man ønsker, så handler meningsfuldhed om at udtrykke og definere sig selv. Et liv med mening er tæt bundet til en værdsat selvfølelse af en selv og ens formål i en større sammenhæng af liv og samfund.

Man kan med andre ord sagtens finde mening med livet og være ulykkelig på samme tid.

Ifølge Jennifer Aaker fra Stanford University, der stod for undersøgelsen, er lykke karakteriseret ved et relativt overfladisk og ofte selv-orienteret liv, hvor tingene går godt, behov og ønsker let tilfredsstilles, og hvor vanskelige forviklinger undgås.

Det meningsfulde liv er karakteriseret ved handlinger, der går fra fortiden gennem nutiden til fremtiden, hvilket giver mennesket en følelse af retning. Det giver mulighed for at værdsætte godt og skidt og giver os begrundelser for vores forhåbninger. Fra at nå vores mål må vi se os selv i et positivt lys, og derfor er et liv med meningsfuldhed væsentligt anderledes end blot et lykkeligt liv.

 

 

UdskrivE-mail